Wie is Par Hasard?

Door Hanne Van Assche

Mira Bryssinck studeerde in 2016 af in KASK in Gent. Ze maakte een eerste theatervoorstelling Utopia (met mensen met een dubbeldiagnoseproblematiek verbonden aan het ontmoetingscentrum Villa Voortman) die speelde onder meer op Theater Aan Zee en in Frascati in Amsterdam. Daarna maakte ze samen met Jan Marcoen Letter, een voorstelling voor HETGEVOLG in Turnhout.  In 2019 maakte ze bij Compagnie Cecilia de solovoorstelling Glory Box. Bryssinck speelde mee in de veelbesproken televisieserie Tytgat Chocolat, die de Prix Europa en de Diversiteitsprijs in Cannes in de wacht sleepte. De kortfilm Les lèvres amoureux met Bryssinck in de hoofdrol won de Nikon Film Festival Prijs. Recent was Bryssinck eerste laureate voor de Karen Vernimmen-prijs (2019) en de Vocatio-beurs (2020). Bryssinck tracht haar onderwerpen met lichtheid te benaderen en zoekt steeds naar sterk fysiek spel. 


Fred Libert is Master geschiedenis. Na zijn studies liep hij stage en werkte hij bij Vice Media in Amsterdam. Terug in België werkte hij als assistent van onder meer de Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren en beeldhouwer Johan Tahon. Fred werkte tussen 2018 en 2020 bij CZAR Film als productie-assistent en later als communicatie- en publieksverantoordelijke bij Theater Malpertuis in Tielt. Momenteel is hij actief als communicatieverantwoordelijke van Hart boven Hard. Fred Libert was als freelance de concept-begeleider en producent van Vuurkruis, het eerste grote kunstproject samen met Marijke Libert. Fred Libert is productieleider en zet momenteel ook inhoudelijke stappen binnen theater. Daarnaast schrijft hij onder meer in opdracht (SBS, Guy Slabbinck, o2o), is hij actief als (inhoudelijk) eindredacteur (Standaard Uitgeverij, Manteau) en werkt hij aan eigen teksten. Als deel van de ‘Zendelingen’ schrijft Fred bijdrages in verband met podiumkunsten in de brede zin van het woord. Engagement vormt mee de basis van Freds werk: als vrijwilliger in Belgrado bij Refugee Aid Serbia, lesgever bij Auxilia Gent, en als leider van Scouts Ten Berg en Open Kamp voor kansarmere jongeren. Fred is bestuurslid bij De Bleekweide, een centrum waar kinderen, jongeren en volwassenen begeleid worden inzake verlies, rouw, trauma.


Laura Vroom schreef en maakte eerder Sauerkraut en Langzaam gleed een berg het dal in (resp. rond de thema’s frustraties en ouderdom) en was reeds te zien in voorstellingen van de succesvolle collectieven Kuiperskaai en Ballet Dommage. Onder de samenwerking Festoen met Linde Carrijn maakte ze It’s a Local Joke dat internationaal speelde in de NWE Vorst in Tilburg. Daarnaast was ze ook reeds te zien op het Over ‘t IJ Festival. Vroom maakte in De Grote Post samen met Koen De Preter een documentaire over ouder worden Met vallen en opstaan. Vroommaakte reeds werk in het grensgebied tussen documentair theater en fictie. Vroom vertrekt steeds vanuit eigen tekst in een beeldende poëtische theatertaal. Ze streeft naar een ontwapenende speelstijl. Haar laatste tekst werd uitgegeven bij De Nieuwe Toneelbiliotheek.