Relaxed Performance

 1. Relaxed maatregelen

In nauwe samenspraak met de speelplek voorziet Par Hasard volgende specifieke maatregelen die de de voorstelling zo toegankelijk mogelijk maken:

 • de voorstelling bevat voldoende herhalingen die de bezoeker toelaten de zaal gemakkelijk te verlaten en terug binnen te komen zonder te verdwalen in het verhaal
 • de bezoeker kan tijdens de duur van de voorstelling terecht in een ontspanningsruimte om even op adem te komen
 • een professionele tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) die gespecialiseerd is in artistieke gebarentaal en vertrouwd met wat er op de scène gebeurt
 • geprojecteerde bovenschriften (‘captions’)
 • geen harde geluiden of bonkende muziek
 • geen volledige black-outs, lichtflitsen of stroboscopen
 • geen gebruik van rookmachines of droogijs
 1. Publiek instructies

Tijdens de voorstelling Malinconico staat het de bezoeker vrij om: 

 • van plaats te veranderen, te bewegen, de zaal te verlaten en terugkomen wanneer gewenst
 • te praten, applaudisseren, zingen, enzoverder 
 • te eten en drinken
 • ondersteunende objecten te gebruiken zoals bv. fidget toys
 • zich te laten begeleiden door hulpdieren
  • service animals zijn welkom en de theaters voorzien drinkbakken

Er zijn suppoosten aanwezig die je graag helpen. Ze zijn herkenbaar.

3. Waarschuwingen en Triggers  

 • Deze thema’s worden vermeld, maar worden niet uitgebeeld:
  rouw, depressie, zelfpijniging, ableism, vervreemding van je lichaam, genocide
 • Naar het einde toe wordt een tekst luid gescandeerd en geroepen richting het publiek.
 • Ook tijdens Malinconico is er af en toe wat luidere muziek. Indien u hier last van heeft, laat het ons gerust weten. Indien je graag oordopjes meeneemt, is dat steeds oké!
 • Tijdens de voorstelling delen de spelers ook zeer persoonlijke ervaringen; indien het de speler(s) te machtig zou worden, is het mogelijk dat bepaalde tekstpassages worden overgeslagen waarbij de bezoekers op het moment zelf worden geïnformeerd. Dit om ook voor de performers de voorstelling relaxed te houden. 

  4.  Synopsis

(!SPOILER ALERT!)

De voorstelling begint met een welkomstwoord waarin de regels van de relaxed performance gedeeld worden.

Dit gaat over in individuele teksten gaan over in een gezamenlijke tekst. Deze gezamenlijke tekst bevindt zich tussenin een mantra en een protestzang die de start is van een ritueel dat nu zal plaatsvinden. Het doel van het ritueel is om samen  melancholie binnen een veilige ruimte te laten bestaan en bevieren. Dit doen we door alle performers één voor één aan het woord te laten. Binnen deze safe space beschrijven en ervaren ze een persoonlijke, melancholische toestand. Na elk deelmoment volgt nazorg begeleid door muziek.

De eerste persoon aan het woord is Zindzi. Daarna neemt Mira de ruimte om te spreken. Voor we verder gaan met de voorstelling volgt nu een pauze van 10 minuten.
Dan wordt de gezamenlijke protest/mantra-tekst herhaald.
Daarna is Laryssa aan het woord, dan Milan en tot slot Dounia.
Hierna wordt de protest/mantratekst herhaald. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te scanderen, hoewel dit zeker niet verplicht is. De tekst is deze keer veel politieker en vraagt om de erkenning van melancholie van iedereen, overal in de wereld en zeker van degenen die nu lijden door genocide.

5. Scenografie


6. Performers

De performers spelen geen personages, maar zijn zichzelf. Tijdens het ritueel geven ze hun eigen innerlijke melancholie de vrije loop. Doorheen de voorstelling trekken ze andere kostuums aan.

Mira  
                                                                                   

Dounia

Laryssa                                                                              

Zindzi

Milan

Foto’s door Hanne Van Assche

Booklet gemaakt door Zindzi Tillot