OPEN CALL!

(English below)

Dit najaar, op 16 november, strijkt Par Hasard neer in Dok Noord voor de ‘Par Hasard: Dok Noord editie, bij Victoria Deluxe, Compagnie Cecilia & Danspunt’. Samen met deze partners nodigen we het publiek uit om in de kookpotten van artiesten te neuzen.

Via deze open call nodigen we makers, performers, muzikanten, dichters, dansers… graag uit om zich kandidaat te stellen om deel te nemen aan deze Par Hasard-editie. De bedoeling is dat je de kans krijgt om jouw work-in-progress te tonen in eenvoudige, heldere en gepaste context. Je kan jouw work-in-progress voorstellen aan een breed publiek om zo een volgende stap te zetten in het creatieproces.

Voor wie?

– je hebt een diploma in de kunsten of relevante ervaring in de kunstensector

– je deelt een work-in-progress of een experiment (max 15min)

– je werk is geschikt voor de locatie (beperkte technische middelen)

– je work-in-progress dient een performatief karakter te hebben

Belangrijk:

– Reiskosten vanuit landen buiten België kunnen niet vergoed worden.

– Focus op podiumkunsten

Hoe deelnemen?

-Stuur je CV, korte uitleg over het project (max. 500 woorden) en je motivatie (max. 500 woorden/of in de vorm van een filmpje van max 3 minuten) naar info@parhasardcollectief.be . De open call wordt vrijdag 30 augustus om 23u59 afgesloten.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het ons zeker weten!

——-

This autumn, on the 16th of November, Par Hasard will take in Dok Noord, the ‘Par Hasard: Dok Noord edition, at Victoria Deluxe, Compagnie Cecilia & Danspunt’. Together with these partners, we invite the public to check the work-in-progress of a variety of artists.

Through this open call, we would like to invite makers, performers, musicians, poets, dancers… to apply to participate in this Par Hasard edition. The aim is to give you the chance to show your work-in-progress in a simple and appropriate context. You can present your work-in-progress to a wide audience in order to take the next step in the creation process.

For whom?

– You have a degree in the arts or relevant experience in the arts sector

– you share a work-in-progress or an experiment (max 15min)

– your work is suitable for the location (limited technical resources)

– your work-in-progress should have a performative character

Important:

– Travel expenses from countries outside Belgium cannot be reimbursed.

– Focus on performing arts

How to participate.

-Send your CV, brief explanation of the project (max. 500 words) and your motivation (max. 500 words/or in the form of a video of max 3 minutes) to info@parhasardcollectief.be . The open call will close on Friday 30 August at 23:59.

If you have any questions or comments, be sure to let us know!